Harry Lamberink
diensten op maat

het goede gesprek in je team of bestuur

Ervaring delen

In de afgelopen 40 jaar was ik werkzaam in negen verschillende functies in vier verschillende sectoren.
Dat heeft mij een schat aan ervaringen opgeleverd. Ongeveer 25 jaren ervan werkte ik in leidinggevende rollen, als manager, bestuurder of in een toezichthoudende rol: in het basisonderwijs, het hoger onderwijs en bij justitie. Graag deel ik deze ervaringen met u. Bel of mail vrijblijvend of nodig me uit voor een verkennend gesprek.

“Forget the mistake, remember the lesson.”
Dienstenaanbod

Ik accepteer alleen opdrachten als ik er zeker van ben dat mijn kennis en ervaring toereikend is om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Werkwijze

Mijn aanpak is laagdrempelig en dienstbaar. Ik hoef niet het onderste uit de kan en een uurtje extra, geen probleem. Ik ben toegankelijk en benaderbaar, ook na kantooruren.

Diensten

Mijn ervaringen heb ik opgedaan in bestuurlijke rollen, in managementrollen. De diensten zijn daarmee dan ook nauw verbonden.

Tarieven

Mijn tarieven
Mijn tarieven zijn gematigd. En als het nodig is wil ik rekening houden met de draagkracht van de organisatie.

Actualiteit

Ik laat me graag inspireren door ervaringen en gedachten van anderen. Hier geef ik af en toe er iets van door.

De verbindende schoolcultuur

De verbindende schoolcultuur door Harry Lamberink “De verbindende schoolcultuur”, een  advies van de Onderwijsraad, wil scholen met een multiculturele leerlingenpopulatie helpen te komen tot een

Lees meer »
Scroll naar boven