admin

School heeft boodschap aan omgeving

School heeft boodschap aan omgeving door Harry Lamberink Verantwoording wil zeggen “rekenschap afleggen  van je handelen”. Zo wordt het woord gebruikt in de discussie over Goed Onderwijsbestuur. Schoolbesturen leggen daarbij verantwoording af van hun doen en laten en van de onderwijsresultaten. Scholen zijn gewend zich te verantwoorden naar de Onderwijsinspectie. De inspectie kijkt of er […]

School heeft boodschap aan omgeving Meer lezen »

De verbindende schoolcultuur

De verbindende schoolcultuur door Harry Lamberink “De verbindende schoolcultuur”, een  advies van de Onderwijsraad, wil scholen met een multiculturele leerlingenpopulatie helpen te komen tot een schoolcultuur die de leerlingen verbindt. Deze scholen zijn volgens de Raad bij uitstek geschikt om te fungeren als voorloper op het gebied van integratie. Maar volgens de Raad hebben ook

De verbindende schoolcultuur Meer lezen »

Grondrechten en de kleine vrede in de samenleving

Grondrechten en de kleine vrede in de samenleving door Harry Lamberink (artikel namens genoemde organisaties in Trouw, juli 2010) Profielorganisaties in het bijzonder onderwijs, de Besturenraad, de Bond Katholiek Onderwijs, de ISBO, het LVGS en de VGS vragen aandacht voor de politieke ontwikkeling waarbij grondrechten voorwerp worden van politieke schermutselingen. De organisaties waarschuwen ervoor de

Grondrechten en de kleine vrede in de samenleving Meer lezen »

Scroll naar boven