Het teamgesprek zelf is doel als middel om verder te komen. Middel, want je wilt een goed resultaat. Maar als iedereen meedoet en zich medeontwerper kan voelen, is het draagvlak meteen aanwezig. Daarmee is het gesprek ook doel op zich. Het brengt mensen bij elkaar en het leidt tot wederzijds verstaan. Het goede gesprek doet veel. Ik help u dat gesprek te voeren, in uw team, uw bestuur of uw vereniging.

Kerkenraad zoekt koers

Het is niet eenvoudig om in roerige tijden een zinvolle koers te varen als kerkenraad en gemeente. Als de generaties elkaar niet meer lijken te ontmoeten en de verschillen binnen de gemeente groter worden, wat doe je dan als kerkenraad. Kerk-zijn vandaag vraagt om een heldere koers en om moed om keuzes te maken. Ik help u graag. Door jarenlange ervaring in de kerkenraad weet ik waar het over gaat. Bel gerust en ik kom graag langs voor een verkennend gesprek. 

College van Bestuur en Raad van toezicht

Vanuit mijn rol als lid en voorzitter van een Raad van toezicht en vanuit mijn ervaring als Bestuurder, versta ik de dilemma’s en vraagstukken rond rolgedrag van Bestuurders en Raden van toezicht. Twee gremia die elkaar veronderstellen en elkaar dienen te versterken. Het samenspel is niet altijd eenvoudig. Rolopvatting en rolgedrag en rolvastheid blijken belangrijke randvoorwaarden voor een goed functioneren.

Wilt u als CvB en RvT met elkaar in gesprek over uw rol en die van de ander? Ik kan u daarbij begeleiden. Bel of mail vrijblijvend en ik kom graag langs voor een verkennend gesprek (gratis)

Heeft u vragen over één van de diensten?

Scroll naar boven