Biografie

Ik ben geboren in 1956 in Rheeze, een klein maar mooi dorpje in het Vechtdal bij Hardenberg. Als boerenzoon en oudste van de jongens, leerde ik wat aanpakken is. Want op de boerderij was altijd veel werk, omdat alles nog met de hand werd gedaan in de jaren zestig. Maar een leven op de boerderij sprak mij uiteindelijk onvoldoende aan om er in door te gaan. Wel heb ik er de hang naar ruimte en naar  het buitenleven  aan overgehouden. 

Na de middelbare school studeerde ik achtereenvolgens maatschappelijk werk aan de Gereformeerde Sociale Academie, (de rechtsvoorganger van Viaa) en Organisatie-Antropologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Vanuit deze opleidingen leerde ik mensen zien, zowel vanuit hun individuele eigenheid alsook als lid van een groep waarin allerlei culturele “regels” gelden. Beide perspectieven helpen om complexe menselijke situaties in organisatie goed te analyseren. Maar daarbij ook recht te doen aan het individu en aan de organisatie.

Als christen besef ik dat ik leef van de geef en dat ik niets kan geven zonder het eerst zelf te hebben ontvangen. Om te kunnen werken en leven heb ik anderen nodig. Ik probeer de ander te  begrijpen vanuit zijn of haar eigenheid. Daarom ben ik vaak geneigd mijn oordeel op te schorten als ik de ander niet direct begrijp of als de ander zich in mijn ogen vreemd gedraagt. Het is mijn ervaring dat ik dat gedrag beter begrijp naarmate ik de ander beter ken. 

Een paar levenslessen:

1. Vergeet je fout, maar onthoudt de les

2. Wie zichzelf kent wordt vanzelf mild voor anderen

3. Als je je oordeel uitstelt en doorvraagt begrijp je op den duur ook die mensen “die zich zo vreemd gedragen.”

4. Concentreer je op de weg tot de volgende bocht. Soms kun je gewoon niet verder kijken.

5 Wees aardig, ook als er niemand kijkt.

 

 

harry-lamberink-website

Als adviseur  

Eerdere functies

In de ruim vijfendertigjarige loopbaan heb ik voornamelijk gewerkt bij overheids-en non-profitorganisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming (4 functies op 5 plaatsen in Nederland) , de Theologische Universiteit Kampen (4 jaar)  en Het LVGS, de koepel van het gereformeerde onderwijs in Nederland (8 jaar). En de afgelopen 9 jaar werkte ik als Directeur-bestuurder en College van Bestuur in het primair onderwijs. Daarnaast heb ik het Onderwijsrecht gediend als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht. 

Vrije tijd

In mijn vrije tijd lees ik veel. Af en toe trek ik er – alleen of met anderen – op uit om vogels te spotten. Ik verzamel vogelprenten (en – boeken), het liefst van voor 1930. Vogels zijn voor mij erg inspirerend. Ik kan er enorm van genieten als ik opeens een vogel zie die ik in jaren niet zag of die ik nooit eerder heb gezien. Maar ook lezen (theologie en geschiedenis) hoort bij mij. En niet te vergeten de tuin en de wei.

vogels

Wilt u met mij in contact komen?

Scroll naar boven