Werkwijze in mijn werk met Bestuur en/of Raad van Toezicht

 Er zijn een aantal onderwerpen die aan de orde komen als het gaat over de rol van besturen en die van de Raad van toezicht. Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen is een belangrijke voorwaarde om de eigen rol goed te kunnen vervullen.

Aan de orde komen in elk geval de volgende thema’s.

Eigenaarschap; wie is of wie zijn de juridische of morele eigenaren van de organisatie? Want het bestuur ontleent zijn gezag aan deze eigenaren. En de Raad van toezicht houdt toezicht, namens hen. Wie zijn die eigenaren, bv. in het onderwijs? En meteen daaraan gekoppeld de vraag: welk belang dient de Raad van toezicht?

Vervolgens: wat zijn precies de doelen van de organisatie? En wanneer mag het bestuur of wanneer is de Raad van toezicht tevreden over de prestaties van de organisatie?

Automatisch komt het gesprek dan ook op de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het College van Bestuur. Wanneer heeft hij of zij het goed gedaan? Wat zijn de do’s en don’ts?

Dan het gedrag van de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht. Wat is ieders rol en hoe zorgen we er voor dat het Bestuur bestuurt en de Raad van toezicht, toezicht houdt? Wat betekent onafhankelijk?

En uiteraard komt de vraag aan bod: hoe komt de toezichthouder aan informatie?

toezichthouder
toezichthouder

Uiteraard kijkt een Raad van Toezicht ook naar binnen: welke afspraken heeft de toezichthouder in eigen kring gemaakt? 

Bestuur en toezichthouder zijn er bij gebaat dat ten allen tijde helder is wie verantwoordelijk is.

De organisatie is er bij gediend dat bestuurder en toezichthouders “de zaag scherp houden”. Dat kan door af en toe met elkaar te evalueren of het bestuurlijk construct functioneert zoals gewenst. Het is mijn rol bestuur en toezichthouders daarbij te facilliteren.

Mijn belangrijkste referentiekader vind ik in de principes van Policy Governance. Een visie op bestuur en toezicht, ontwikkeld in de VS door Carver en in Nederland vertaald naar het Rijnlandse werkelijkheid.

Wilt u meer weten over mijn werkwijze?

Scroll naar boven